Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/02/2020 16:41, số lượt xem: 136

Tháng tám về rồi nhớ thu không
Gió thu man mác nước một dòng
Bên bờ sông đó thu năm ấy
Đôi ngã chia dòng lạc bến sông

Thu đã đi rồi sao còn lại
Để hồn ai mãi đắng trong thu
Vẫn biết hợp tan không tránh được
Sao lòng khắc khoải kiếp thu sang!