Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/03/2020 17:02, số lượt xem: 172

Làm chúa có sướng đâu
Dương thế thì đóng đinh
Trên cao nghe thề nguyền
Của chuyện tình đôi lứa

Thề với chúa trên cao
Anh yêu em suốt đời
Bỗng một chiều quay ngoắt
Phụ em, bội lời thề

Nỗi đau trên thánh giá
Máu nhỏ xuống chân cột
Hồn chúa mãi trên cao
Lặng yên ngắm nhân tình

Anh phụ em anh đi
Lời thề thành giả dối
Vết thương đau ngọt ngào
Sao đóng tận tim đau

Dựa mình vào bên cột
Ngước nhìn chúa trên cao
Máu nhỏ xuống bên con
Khóc một chiều, mưa buồn

Ai xây huyệt cho nhau
Vùi xuống trái tim đau
Và chúa mãi trên cao
Vết thương mãi chẳng lành!