Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/04/2020 16:48, số lượt xem: 164

Cuộc đời chỉ cõi tạm
Dễ gì gặp được nhau
Dễ gì quên đi được
Cát bụi chốn đi về

Gặp nhau bởi chữ duyên
Thương nhau bởi chữ tình
Giữa dòng đời xuôi ngược
Sao giữ được đôi đường

Ta chẳng muốn phụ ai
Ta chẳng muốn phụ nàng
Thì thôi phụ mình vậy
Buông những dòng thơ tình

Tìm về chốn xa lạ
Trên núi cao vực thẳm
Nơi xa đất gần trời
Nhắm mắt suy sự đời

Ta chẳng muốn phụ đời
Cũng chẳng muốn phụ nàng
Thì thôi phụ mình vậy
Buông những dòng thơ tình!