114.00
Đăng ngày 17/04/2020 15:34, số lượt xem: 249

Tất cả sẽ qua thôi
Thu đi đông lại về
Chẳng còn nữa lá thu
Tứ bề mùa tuyết đổ

Tất cả qua phải không
Sao cô đơn ở lại
Không đi theo gió thu
Cuốn theo từng chiếc lá

Em lặng nhìn chiếc lá
Chiếc cuối cùng phải không
Sao chưa nỡ rời cành
Lá tiếc gì mùa thu

Em đón chiếc lá thu
Một chiếc lá cuối cùng
Mãi ôm ấp vào lòng
Mùa đông không tuyết phủ

Tình nào đã mãi xa
Tình nào đã giá lạnh
Em còn lại gì đâu
Ôm lá thu vào lòng!