Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/01/2020 16:29, số lượt xem: 165

Đêm thổn thức đếm từng canh một
Ngoài hiên kia nhỏ từng giọt sương
Nỗi nhớ chàng năm canh chẳng ngủ
Sương đâu không điểm lại trên đầu

Mãi vò võ thiếp ôm gối chiếc
Tàn năm canh bóng nguyêt trên cầu
Chinh chiến đã bao mùa thu nhỉ
Sao để phôi pha kiếp má hồng!