Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/04/2020 15:19, số lượt xem: 121

Cuối thu tĩnh lặng đêm dài hơn
Thêm hạt mưa rơi gõ qua thềm
Một chút gió mùa thêm nỗi nhớ
Kéo chăn lên đắp vẫn lạnh lòng

Tạo hoá xưa nay vẫn thế thôi
Thu qua đông tới hẹn bao giờ
Non cao tuyết phủ em đơn lẻ
Giá lạnh năm canh nhớ một người!