Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/12/2019 14:39, số lượt xem: 186

Hạ về cho thoả giếng khơi
Mùa đông hạn hán giếng phơi cả thành
Ếch ngồi đáy giếng trông lên
Há miệng đớp vội hạt mưa đầu mùa

Mưa rào trút xuống lá khoai
Dốc tuột một cái lại không thấy gì
Ô hay thấm tháp gì đâu
Bõ bèn chi mấy khi anh vắng nhà

Con ong trú vội trú vàng
Lẩn vào hoa mướp bên giàn trước sân
Sao mày đến thật là khôn
Hương hoa hưởng đủ lại không ướt người

Đưa tay hứng hạt mưa rơi
Ấp lên ngực mỏng tháng ngày hanh hao
Hạ sao đến thật là nhanh
Bờ ao giếng nước con ong khỏi thèm!