Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/04/2020 16:48, số lượt xem: 158

Miền bắc thu về lá tả tơi
Rơi theo chiều gió phủ chân mềm
Thương em miền nam nhớ về bắc
Miệng cứ luôn hỏi lá thu vàng

Lá đã chuyển mùa trên đất bắc
Ai bảo lâu thế chẳng thấy về
Tưởng em đã quên mùa thu hẳn
Vẫn nhớ thu rơi đọng lá vàng!