Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/12/2019 09:48, số lượt xem: 252

Em ơi mùa thu chết phải không
Sao chẳng thấy ai bước trên cỏ
Cỏ lau năm nay hắt hưu buồn
Đón nhận từng cơn gió lạnh về

Từng đôi từng đôi mùa thu cũ
Yên ấm thật không cỏ lau sầu
Nhớ em mùa thu năm ấy đó
Cỏ lau năm nay ứa lệ buồn!