Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/03/2020 11:05, số lượt xem: 146

Lầu xanh thủa ấy xa xưa
Ai đem ba vạn để mua nụ cười
Gượng cười em bán nụ cười
Điệu cười đâu đó chẳng là của em
Anh đến chẳng bạc giắt lưng
Dăm ba câu chữ gió vờn xung quanh
Nghiêng bình rượu chảy tràn môi
Em say điệu múa anh say điệu cười!