Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/04/2020 16:34, số lượt xem: 161

Quên đi kiếp luân hồi
Làm gì có kiếp sau
Đừng có ru tôi ngủ
Lấy đâu kiếp luân hồi

Tôi chỉ biết đến tôi
Đang sống và tồn tại
Giữa cuộc đời vật lộn
Mình thiết gì kiếp sau

Kiếp sau tính làm gì
Chắc gì đã gặp nhau
Cũng mảnh đời hỗn loạn
Ta gặp nhau làm gì

Em vẫn đang tồn tại
Còn anh thì đang sống
Em đang mải cầu nguyện
Anh gõ mõ tụng kinh

Anh sống trong ảo ảnh
Em chắc cũng hơn gì
Quên đi kiếp luân hồi
Ta đổ ập vào nhau!