24.00
Đăng ngày 18/12/2019 15:34, số lượt xem: 200

Đầu hè sen nở điểm từng bông
Bẵng đi dăm bữa rộ khắp đầm
Dáng mai em thích loài sen đỏ
Chiều lòng anh hái mấy chục bông
Gió nam nhè nhẹ hây hây thổi
Thấy lòng thư thái tựa như không
Thoảng nghe oanh hót bên tường lựu
Về với em thôi nắng qua thềm!