Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/04/2020 16:43, số lượt xem: 186

Sông thu khói sóng toả lập lờ
Nhớ anh ra đi mùa thu trước
Trên bờ em dõi mắt trong theo
Hình anh sao mãi tan vào sóng

Thu nay nhớ thuyền em ra bến
Vẫn khói trên sông sóng dập dồn
Phải chăng hình anh tan biến hẳn
Chỉ khói trên sông gợi não nùng!