Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/03/2020 17:01, số lượt xem: 146

Nhiều tiền thì phải có gan
Thăng quan có chí người ngoan lộc nhiều
Thân mình cơn gió phiêu phiêu
Sáng nơi góc phố chiều về gốc đa!