Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/02/2020 16:56, số lượt xem: 166

Nỗi nhớ chàng gió tung lên lá
Dệt mùa vàng lá trút xuống sân
Sao gió cứ hiểu lòng thiếp vậy
Dệt mùa vàng dệt cả tương tư!