Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/02/2020 11:06, số lượt xem: 144

Chó sói tru dội tới
Ngựa hí vọng đêm trường
Chàng đi trận lâu thế
Biết khi nào về nhà

Phương xa chàng ngắm trăng không
Thiếp nay cô lẻ ngắm trăng một mình
Ánh trăng đắm đuối thịt da
Gió thu man mác thổi quanh chỗ nằm
Có nghe sóng dậy trong lòng
Ngàn con ngựa hí vỗ dồn biên cương!