Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/02/2020 11:06, số lượt xem: 209

Bồn chồn chân ngựa đá
Đạp tuyết lạnh xông pha
Ra trận ai tự hỏi
Đến khi nào về nhà

Chum rượu này ta uống
Uống cho nhiều năm sau
Đời người vui mấy đỗi
Ta uống bát rượu này

Bỏ lại cánh đồng hoang
Bỏ lại dòng sông thề
Bỏ lại túp lều tranh
Bỏ lại tình dang dở

Ta xông pha trận mạc
Quyến luyến mà làm gì
Người ngựa không ngoảnh lại
Sông thu gợn sóng nhiều

Chiến trường thật hoang tàn
Ta bước trên xác giặc
Núi sông kia vẫn còn
Sớm trả lại màu xanh

Và ta đã trở lại
Bên sông thu thủa nào
Viết tiếp những vần thơ
Về mối tình dang dở!