Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/01/2020 10:49, số lượt xem: 156

Biển đông dậy sóng em ơi
Lòng anh dậy sóng gấp mười biển đông
Ai thò khuấy nước ngoài kia
Cho biển đậy sóng tạo cơn bão bùng

Lòng anh ai khuấy cho cùng
Sóng cao che khuất cả vầng thái dương
Bão biển có đo được không
Bão lòng ai lấy để đo cho cùng

Vài ngày bão biển tan đi
Bão lòng anh đến bao giờ cho tan
Bão biển sóng vỗ vào bờ
Bão lòng anh vỗ về nơi vô cùng

Em đi để gió bên trời
Anh nhặt đem góp thành cơn bão lòng
Bão rằng đâu thể tự tan
Em về hoá giải bão lòng anh đi!