Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/04/2020 16:16, số lượt xem: 129

Đường xưa anh còn nhớ
Con đường đã không tên
Chỉ có hoa rụng đỏ
Cả con đường không tên

Con đường xưa anh đến
Không tên lối hoa rụng
Con đường mãi không tên
Chỉ có hoa nhuộm đỏ

Một mối tình đơn côi
Mối tình không bến đỗ
Để mãi hoa rụng đỏ
Cả con đường không tên

Đường xưa sao thơ mộng
Đường xưa mãi không tên
Chỉ có hoa rụng đỏ
Lối xưa em vẫn chờ!