24.50
Đăng ngày 06/01/2020 16:07, số lượt xem: 234

Ngủ đi em yêu ơi
Buồn nào nặng trên vai
Buồn nào trong đôi mắt
Đêm dài sẽ chóng qua

Em thức gì đêm nay
Em thức gì vai mềm
Em thức gì chẳng đã
Vợi nỗi buồn trong mắt

Mùa thu sao lặng lẽ
Đêm thu sao tĩnh mịch
Chỉ mình em còn thức
Em nhớ gì, đêm nay

Ngủ đi em yêu ơi
Mùa thu về muôn lối
Mùa thu trong mắt mỏi
Em thức gì, mùa thu

Thì em cũng chẳng đã
Nhắm đôi mắt yêu kiều
Nhưng thu thì chẳng đã
Gửi buồn vào đôi mắt!