Chưa có đánh giá nào
Nước: Rwanda
1 bài thơ
Tạo ngày 01/02/2013 21:30 bởi hongha83
Jean-Baptiste Mutabaruka (1937-) là nhà thơ Rwanda. Ông là con của một mục đồng. Thơ ông lấy cảm hứng từ văn học truyền thống.

Tác phẩm:
- Lá tháng năm và các khúc ca của chiếc cồng ( Les Feuilles de mai et les chants du tam-tam,1963)