Sáng nay thu đã về rồi,
Trời xanh tím, gió từng hồi se da.
Trên đèo thu tới đêm qua,
Sáng lên tầng, đã khô ba dốc trèo.
Trời thu cái nắng trong veo,
Con đường ráo hoảnh chạy đều chuyến xe.
Phải chăng thu mắt gió se
Than chen vỉa lại dễ bề ta khao?
Ảo ào than xuống, xúc mau,
Mùa thu sang sảng ở đầu cán mai.
Sáng ngày thu tới Đèo Nai,
Ríu ra ríu rít goòng ai điểm mùa...


Cẩm Phả, 8-1958

Nguồn: Huy Cận, Trời mỗi ngày lại sáng, NXB Văn học, 1958