Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/11/2020 13:13

Đồng quê bát ngát xôn xao,
Xanh sao thơm mát, vàng sao mặn nồng.
Êm sao gió thở bên sông!
Ấm sao hỡi bạn! Đất hồng bên chân.
Đời vui không chút phân vân,
Đời lên tuần tự từ nhân ngọt ngào...


Hà Đông, 2-1947

Nguồn: Huy Cận, Trời mỗi ngày lại sáng, NXB Văn học, 1958