Chưa có đánh giá nào
0 bài thơ
Tạo ngày 22/06/2018 00:21, số lượt xem: 140
Thiên Nhiên là một cảm hứng vô tận, đầy tinh tế mà hết sức nền nã mà hầu hết tất cả các nhà thơ đều cảm được nó. Thiên nhiên đi vào thơ ca tựa như một cơn sóng vỗ lòng ngực của con người, khi đọc được con người ta nhận được rất nhiều.