Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Đăng ngày 01/08/2020 16:20, số lượt xem: 47

Tiếng ve hỏi cưới hè về
Râm ran phượng nở đón mừng phu thê
Một màu hoa đỏ hoe hoe
Mà sao tôi thấy lòng mình xám tro?

Con đò nhỏ nhắn thân thương
Đưa bao hành khách sang sông an toàn
Giờ đây đã đỗ bảng vàng
Thành người tài đức bõ công học hành.

Chúc các bạn một mùa hè vui tươi và không quá nhiều sầu niệm.