Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/12/2015 20:32, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi Dân Huệ Cương vào 01/07/2023 22:55, số lượt xem: 901

Ta đây cũng áo vải nhưng chưa dẫy cờ đào
Cũng muốn thử vài đường tuyệt kĩ Ô Long đao
Muốn tung vó ngựa phiêu bạt đó đây
Rong ruổi khắp cõi Bắc Trung Nam Kỳ...

Tìm một người bạn cùng chí hướng khó lắm sao?
Phải chi người chê ta ít máu đào?
Mướn một nhát rạch ngang lòng bàn tay với thanh Ô Long đao...
Thệ với trời cao...
Thệ với sơn thuỳ
Ta sẽ rót chén máu đào
Hỏi khắp nước Nam ai xứng danh hào kiệt?

Ta không có lòng ganh kị với những trang anh hùng lẫm liệt...
Ai bất khuất hơn... ta sẽ nhường lại Ô Long đao?
Hỏi khắp nước Nam...
Ai giám bước lên nào...?

Một nước có thể, có thể chứa vô kể anh hào...
Dòng nước nhỏ bé nhưng bất tận dạt dào...
Một nước có thể, có thể có rất nhiều vua chúa
Một nước có thể, có thể không cần thiết là dân chủ
Nhưng đấy là nước không vinh danh hôn quân vô đạo
Nhưng là nước không chứa chất tham quan vô lại nào

Ta yêu quý tất cả những ai có bản lĩnh nhận mình sáng chói hơn trăng sao...
Hỏi khắp nước Nam ai có bản lĩnh xin hãy bước ra nào?
Một hũ rượu có thể góp chung nhiều chén máu vào
Nhưng ta chỉ có duy nhất một Ô Long Đao
Xin nhượng lại cho bực đại nhân nào?
Không cần vấy máu lên Ô Long đao...

Ta chẳng thể nhân danh Ô Long đao
Ta chẳng thể cậy uy danh Ô Long đao
Trước súng ống và bệ đài đạn pháo...

Đường ta đi vun vút ngàn vạn dặm xa
Hỡi thần linh, tổ tông Đại Việt ơi xin phù hộ!
Hỡi những đáng siêu quần, cái thế ở đâu xin hãy hiện hết ra nào...

Ở nơi hoang vu này ta xin dập đầu trước Ô Long đao
Thệ giữa trời đất...
Thệ trước linh quang tổ tông ngàn năm sáng chói
Trên thuận theo đạo Trời
Dưới thuận theo lý Người...

Ở nơi hoang vu này ta xin tập toẹ múa vài đường tuyệt kĩ Ô Long đao
Dự báo trước một kỷ nguyên sáng loá
Chém, đâm, miết, bổ.. chẳng xoay vần con tạo
Đầu rơi, máu chảy chẳng đúc tạc nổi trượng phu

Ta chỉ muốn lĩnh hội hào khí Ô Long đao
Để vươn vai ôm linh khí địa cầu
Ví tự phân thân ra thành trăm, thành vạn được
Việc bao đồng này đâu giám phiền muộn, vướng bận đến ai đâu?