15.00

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 12/01/2020 04:51, số lượt xem: 139

Làm ơn ai đó cứu lấy tôi
Tấm thân rác rưởi quá khổ rồi
Địa ngục đêm nay sẽ mở lối
Thân xác tôi về với đất vôi

thà là ông chết đi hoặc tôi