Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 30/05/2008 07:56, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 30/05/2008 11:37

寫懷其一

漁竿消日酒消愁,
一醉忘情萬事休。
卻恨韓彭興漢室,
功成不向五湖遊。

 

Tả hoài kỳ 1

Ngư can tiêu nhật tửu tiêu sầu,
Nhất tuý vong tình vạn sự hưu.
Khước hận Hàn, Bành hưng Hán thất,
Công thành bất hướng Ngũ Hồ du.

 

Dịch nghĩa

Câu cá giúp qua ngày, rượu say quên buồn bực,
Một khi đã say, quên hết nhân tình thế thái, mọi sự kể như đã qua.
Chỉ tiếc cho Hàn Tín và Bành Việt ra sức dựng nên nhà Hán,
Công thành lại không về vùng Ngũ Hồ mà ngao du.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Cá câu qua buổi, rượu quên đời
Say khướt, ân tình mọi chuyện vơi
Luống giận Hàn Bành phò nghiệp Hán
Công thành chẳng đến Ngũ Hồ chơi


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Điềm

Câu cá hết ngày, rượu hết lo,
Say rồi muôn việc nguội như tro.
Hàn, Bành giúp Hán thành cơ nghiệp
Giận chẳng vui chơi cảnh Ngũ Hồ.


Nguồn: Lê Quý Đôn toàn tập, tập II: Kiến văn tiểu lục, Thiên chương (Văn thơ, Từ lệnh), Phạm Trọng Điềm phiên dịch và chú thích, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1977
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Uống trọn ngày câu, giải nỗi lo.
Say rồi thế sự thoảng hư vô.
Hàn, Bành giúp Hán chi nên hận,
Công toại còn không dạo Ngũ Hồ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Câu qua ngày, rượu quên buồn bực
Say là quên vạn thức, trăm tình
Phò vua Hán, tiếc Hàn, Bành
Công thành sao chẳng về nhanh Ngũ hồ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Câu cá quên ngày, rượu dứt lo
Khi say muôn sự hoá thành tro
Hàn, Bành giúp Hán nên cơ nghiệp
Sao chẳng thong dong dạo Ngũ Hồ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Câu cá qua ngày, rượu chẳng lo,
Khi say thế sự cũng hư vô.
Hàn, Bành ra sức phò nhà Hán,
Công lớn sao không dạo Ngũ Hồ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời