Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/05/2021 12:03, số lượt xem: 77

Luân hồi tiến hoá, lại cõi đời
Non xanh nước biếc, lạ mây trời
Hồn ơi có nhớ chốn không nơi
Xác thân đã lạnh khó nên lời
Mắt thần chợt nhỏ hạt châu rơi
Tri kỷ biết có trăm năm đợi
Tiệc rượu quốc gia chẳng ai mời
Người qua kẻ lại Chúa không ngơi.