Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/03/2021 18:47, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Birthmark vào 10/03/2021 18:48, số lượt xem: 107

Suốt đời tìm đích để bay
Cuối đời bỗng gặp ở ngay chân mình!
Còn lại giấc mộng ân tình
Đời ta mất hết còn hình ảnh thôi
Ai tin số kiếp luân hồi
Đưa ta trở lại trên ngôi đền thờ
Nhìn xem những kẻ vật vờ
U mê mụ mị, mù mờ thế gian
Trời gieo chi cõi tâm can
Ai đời có biết thuần càn là đâu
Lận đận trường đoạn bể dâu
Thiên hạ nào có cơ cầu đêm thâu
Quốc gia chi hỡi công hầu
Không vua thì để cộng thầu giang san
Trong trời xem áng mây tan
Tựa như sương khói lạc đàn Nam Giao
Mệnh trời giao phó biết sao
Ta đây gắng trí lòng nao nao lòng
Tìm đâu cánh chim Lạc Hồng
Như nguồn như cội như không có gì
Lợi danh ai có mấy thì
Khôn thời liệu lượng được khi mất rồi
Ghế quyền phút chốc được ngồi
Cũng phải đền lúc quy hồi âm ty
Đời người giàu sang mấy khi
Đến khi kết số được kỳ đám ma
Trong người mà ngỡ rằng ta
Thôi xin dẹp bỏ oan gia cõi này
Tin chi mấy kẻ gọi thầy
Ma tăng giáo chủ nuôi bầy quỷ y.

Hoài nghi và tin cậy