Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/05/2021 12:09, số lượt xem: 94

Tiến Chốt nhập Cung
Người hoá điên khùng
Cõi đời mông lung
Dệt sợi tình chung
Ca thiên anh hùng
Xác Pháo tứ tung
Ngã Ngựa đường cùng
Xa đoạ hình khung
Tướng đã lùng bùng
Sĩ Tượng báo hung
Chốt đã nhập cung
Hiện dáng Bách Tùng
Trong bàn cờ trung
Hỏi ai anh hùng
Như Tốt tiến cung
Dẩu đến đường cùng
Hữu đột Tả xung
Quyết trận thư hùng
Định thiên tình chung
Vương kia lạ lùng
Chính chủ lật tung
Ván cờ Việt - Trung
Mờ ảo mông lung
Như Chốt nhập Cung
Dạ nghe não nùng
Hồn đã lâm chung.