Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/05/2021 12:18, số lượt xem: 71

Thiên cơ đem bán chợ trời
Hỏi rằng ai biết được lời thánh nhân
Giá đâu cái đạo quân thần
Chỉ là giả tạo kim ngân bạc vàng
Chân chưa bước đến thiên đàng
Đã thấy trần gian muôn vàn u mê
Thật hư người chẳng dám chê
Nay ra xin cái số đề làm ăn
Cơ học lý số sống nhăn
Làm thần chớ quên lời răn thánh hiền
Đã bao nhiêu kiếp trích tiên
Ta nào màng tới bạc tiền trần gian
Sinh ra chẳng phải lầm than
Ta đây chỉ biết an nhàn xác thân
Ngặt nổi pháp lý cán cân
Ta đây không thể tâm thần ngã nghiêng
Con tạo quốc hồn đảo điên
Ta đây chưa thể tu tiên núi này
Trong trời trong đất trong mây
Trong mưa trong nắng trong ngày trong đêm
Trong cho bóng dáng thánh hiền
Nhận ra thiên tử tầm tiên chốn này
Thật rồi mới biết dở hay
Bạc tiền giả tạo chớ ngây ngất Lòng
Mai đây chết về hư không
Đừng mong ai đó tam tòng theo ta
Nhìn đi một cõi nước nhà
Muôn năm đảng chủ chỉ là thế thôi.