Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/04/2021 15:25, số lượt xem: 94

Trời gầm không một tiếng vang
Đất nằm thổn thức khóc than kiếp đời
Kìa ngôi cộng sản sáng ngời
Trông xem tuyên giáo hết lời ngợi ca
Biết đâu tư tưởng cha già
Hồ ly hoá chúa chuyện nhà nước ta
Quốc hồn đảng cộng yếm tà
Đảng viên toàn thể mệnh là như nhau
Tưởng chi tư cách nát nhàu
Trên lòn dưới cúi được hầu rằng oai
Giả nhân giả nghĩa trong ngoài
Buồn thân lỗi phận lạc loài đạo gia
Tại vị yên cõi nước nhà
Chỉ ngôi đảng cộng trên đà tranh cao
Được thời nhất thể chí trao
Thần thông vô thượng độ nào biết đâu
Chờ lời ta phải chờ lâu
Đến ngày hoá độ thoát sầu ly tan
Trần gian một giấc mộng tàn
Hồn phiêu khắp chốn như làn khói bay
Chào mừng ta đã đến đây
Thái dương thần trí lung lay tháng ngày
Cơ ai giáng nhập hồn này
Chân mệnh thiên tử lỗi đầy nước non
Nào đâu một dấu ấn son
Ta ngờ như nhớ như còn thái dương.