Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 08/10/2008 03:16

欲與元八卜鄰,先有是贈

平生心跡最相親,
欲隱牆東不為身。
明月好同三徑夜,
綠楊宜作兩家春。
每因暫出猶思伴,
豈得安居不擇鄰。
何獨終身數相見,
子孫長作隔牆人。

 

Dục dữ nguyên bát bốc lân, tiên hữu thị tặng

Bình sinh tâm tích tối tương thân,
Dục ẩn tường đông bất vị thân.
Minh nguyệt hảo đồng tam kính dạ,
Lục dương nghi tác lưỡng gia xuân.
Mỗi nhân tạm xuất do tư bạn,
Khởi đắc an cư bất trạch lân.
Hà độc chung thân sổ tương kiến,
Tử tôn trường tác cách tường nhân.


Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Bình sinh lòng muốn kết thân,
Tường đông ẩn náu, vì mình, phải đâu!
Trăng soi chung đẹp đường vào,
Dương xanh xuân tặng của nào riêng ai.
Bước ra là bạn hàng ngày,
Láng giềng tốt, hẳn chốn này an cư.
Lẽ nào chẳng gặp bao giờ,
Cháu con chớ để cách chia lâu dài.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Tâm vốn bình sinh thích kết giao,
Tường đông ẩn chẳng bỡi thân nào.
Đường đêm ba lối trăng thanh chiếu,
Xuân tiết đôi nhà liễu biếc xao.
Đến được an cư nhà chẳng sát,
Nhân khi tạm đến nhớ ông vào.
Cớ chi chẳng hợp, bao lần gặp,
Con cháu tường ngăn, người cách sao !

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bình sinh lòng vốn thích giao thân
Bên góc tường đông tạm náu mình
Trăng sáng bóng soi chung lối xóm
Dương xanh xuân tặng mấy nhà thôn
Láng giềng kề bước vui hôm sớm
Bè bạn bên nhau chốn ở lành
Há lẽ môt đời sao chẳng gặp
Cháu con nên sớm kết thân tình

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cùng tâm tính nên thành thân thiết
Muốn ẩn cư không tiếc lợi danh
Đêm cùng tản bộ dưới trăng
Vẻ xuân do rặng liễu xanh hai nhà
Mỗi khi tạm đi xa nhớ bạn
Hỏi sao không nhà chọn gần nhau
Một là mãi mãi thấy nhau
Hai là con cháu về sau cách tường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bình sinh tâm thích kết giao,
Tường đông bên góc thân nào ẩn danh.
Đường đêm ba lối sáng trăng,
Đôi nhà xuân tiết liễu xanh thôn ngoài.
An cư đến được gần nhà,
Nhân khi tạm đến nhớ ra ông vào.
Cớ chi chẳng hợp gặp nào,
Tường ngăn con cháu, cách sao con người!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời