Chua chua, ngọt ngọt bánh xoài,
Vàng ươm sắc nắng, mềm dai tay cầm.
Thoảng hương cây trái thì thầm,
Thêm hương nắng gió quanh năm xứ này.

Xé từng miếng nhỏ trên tay,
Nhâm nhi món bánh đong đầy mến thương.
Xa rồi lòng vẫn vấn vương,
Nhớ Nha Trang, nhớ cả hương bánh xoài.