Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Beyblade0105 vào 16/02/2019 21:11

Hôm qua có bạn, rượu lại hết,
Hôm nay có rượu, bạn không biết.
Cất đi đợi bạn đến lúc nào,
Cùng uống cùng vui trời đất tít.
Khi say quên cả ta là ta,
Còn hơn lúc tỉnh nhớ mà mệt.


Nguồn: Trần Trọng Kim, Việt thi, NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1949