Chuyện thành bại của mình và người khác,
Bao hy vọng, trò nghịch tinh, mơ ước.
Kể hết ra qua các cuộc chuyện trò
Cứ phải thêm gia vị - nói xấu nhỏ to,
Rồi đủ chuyện linh tinh vô thưởng vô phạt,
Họ nài nỉ nàng đáp lễ tình riêng kể thật,
Với giọng mềm mỏng, rất nhẹ nhàng.
Nhưng Tachiana hệt như vẫn mơ màng,
Tai nghe họ, như nàng không chú ý,
Tỏ không hiểu họ chờ nói gì nhỉ,
Giữ chuyện thầm kín con tim vẫn vẹn nguyên,
Kho báu thiêng liêng nước mắt, hạnh phúc riêng,
Vẫn im thít không hé răng ra nói,
Không trao đổi một lời dù họ hỏi.