Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 09/10/2016 08:54, số lượt xem: 692

Xuân thì sắc đẹp nở căng tràn
Tết đến xuân sang rộn tiếng đàn
Dáng ngọc đong đầy quà tạo hoá
Khuôn trăng sáng tỏ lộc trời ban
Hằng nga giáng thế vàng muôn chốn
Bóng nguyệt bay về tỏ thế gian
Quân tử thẫn thờ mơ dáng ngọc
Phong trần lắm kẻ mộng tình tan

PhanTình 03/01/2016