Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 09/03/2014 21:42

Ngậm sương tắm gió là bao nhỉ
Thắm với non cao biếc đại ngàn
Gốc cỗi trẻ thêm ngàn vạn tuổi
Rừng già xanh lại mấy giò lan


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005