Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 31/08/2022 08:34

Tiếng chuông xa đã tắt,
sao còn vọng trong đêm.
Lẽ nào hương cỏ mật,
rủ chuông chùa ngân thêm.