Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 04/07/2021 06:03, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 15/10/2021 20:31

Chẳng phải cành sen quên áo...
Chẳng phải bờ ao quên chào...
Chẳng phải tay hờ chéo áo...
Chẳng  phải mắt vờ không nhau...
Thế mà nguyện cả kiếp sau đợi người.