Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch
Từ khoá: mùa xuân (273)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/02/2014 22:05

暮春

臥病擁塞在峽中,
瀟湘洞庭虛映紅。
楚天不斷西時雨,
巫峽常吹千里風。
沙上草閣柳新闇,
城邊野池蓮欲紅。
暮春鴛鴦立洲渚,
挾子翻飛還一叢。

 

Mộ xuân

Ngoạ bệnh ủng tái tại giáp trung,
Tiêu Tương, Động Đình hư ánh hồng.
Sở thiên bất đoạn tây thì vũ,
Vu Giáp thường xuy thiên lý phong.
Sa thượng thảo các liễu tân ám,
Thành biên dã trì liên dục hồng.
Mộ xuân uyên ương lập châu chử,
Hiệp tử phiên phi hoàn nhất tùng.

 

Dịch nghĩa

Kẹt nằm bệnh nơi kẽm Vu này,
Mơ màng thấy Tiêu Tương và Động Đình trong ráng hồng.
Trời đất Sở mưa đủ cả bồn mùa,
Gió thường thổi trên núi Vu dài ngàn dặm.
Bên căn gác cỏ cất bên bờ cát, liễu lờ mờ thay lá mới,
Trong ao hoang bên thành hoa sen nở hồng.
Chim uyên ương lúc cuối xuân đứng bên bờ nước,
Chim mẹ giúp chim con bay tới nhập bầy.


Bài này được làm năm 767. Đỗ Phủ chán cảnh Thành Đô, nên lần thứ hai và cũng là lần cuối cùng, ông rời bỏ thảo đường đưa gia quyến xuống thuyền đi Quỳ Châu. Quỳ Châu có núi Vu, kẽm chảy qua núi Vu mang tên kẽm Vu, là một trong ba cái kẽm trên sông Trường Giang, khúc ranh giới Tứ Xuyên và Hồ Bắc.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nơi kẽm này kẹt thay nằm bệnh
Mơ Tiêu Tưong và Động Đình hồ
Mưa dài đất Sở bốn mùa
Gió thường thổi suốt núi Vu dặm ngàn
Liễu lờ mờ bên lầu thay lá
Ao bên thành sen hé đoá hồng
Uyên ương bờ nước đứng trông
Chim con được mẹ giúp lồng cánh bay

tửu tận tình do tại
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Bệnh nên nằm bẹp kẽm này,
Tiêu Tương với Động Đình nay nắng hồng.
Mưa hoài, trời Sở nắng không,
Kẽm Vu, ngàn dặm gió lồng về đây.
Bãi sông, gác cỏ, liễu bày,
Bên thành, ao biếc sen nay khoe hồng.
Uyên ương bờ nước bềnh bồng,
Gom con bay lại hợp chung một bầy...

24.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Bị bệnh nằm bẹp nơi kẽm này,
Tiêu Tương, Động Đình sắc đỏ gay.
Trời Sở bốn mùa mưa chẳng ngớt,
Non Vu ngàn dặm gió thường bay.
Gác cỏ bên sông liễu mới ám,
Ao đồng cạnh trại sen vừa hây.
Cuối xuân uyên ương đứng bên bến,
Giắt con bay lại tụ một bầy.

tửu tận tình do tại
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bệnh nằm nơi kẽm núi Vu này,
Mơ thấy Tiêu Tương Động Đình mây.
Đất Sở bốn mùa mưa đủ cả,
Núi Vu ngàn dặm gió về đây.
Gác bên bờ cát, liễu thay lá,
Ao quạnh bên thành sen nở đầy.
Bờ nước uyên ương xuân đứng cạnh,
Chim con nhờ mẹ giúp vào bầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời