Sáng đẹp màu trời buồm dạo quanh
Nghe người đọc sách giữa đêm thanh
Dưới hoa gió thổi làn nhè nhẹ
Trên nguyệt mây vờn điệu quấn quanh
Chim lượn nhởn nhơ luồng gió cuốn
Cá vùng quanh quẩn chiếc âu sành
Di nhàn cảnh tượng đầy vui thú
Bất giác, ta vui cuộc sống lành

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.