Cành dương bạch lộ giữa trời xanh
Trăng toả bên non sáng bến ghềnh
Bóng lửa chập chờn cơn rét chớm
Bên sông lấp loáng bóng trời xanh
Cuốn khăn xếp lại trong đêm vắng
Chống gậy chơi xuân đón gió lành
Vui hội hoàng hoa sương điểm sáng
Mình vui truyền lại mấy trang tranh

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.