15.00
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống)
35 bài thơ
2 người thích
Tạo ngày 21/04/2005 16:54 bởi Vanachi, số lượt xem: 12931
Âu Dương Tu 歐陽修 (1007-1072) tự Vĩnh Thúc 永叔, người huyện Lư Lăng tỉnh Giang Tây, ông là một vị cổ văn gia, lịch sử học gia có tiếng, lại là một thi nhân tài tình phong phú. Ông hiện còn lại "Lục nhất từ" 3 quyển.