Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống)
5 bài thơ
Tạo ngày 21/08/2008 08:15 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 21/08/2008 08:21 bởi hongha83, số lượt xem: 1087
Tô Thuấn Khâm 蘇舜欽 (1008—1048) tự Tử Mĩ 子美, người gốc Từ Châu (nay thuộc Trung Giang, Tứ Xuyên), chuyển đến Khai Phong (nay thuộc Hà Nam). Ông nhận chức huyện lệnh, làm chức Bình sự ở Đại Lý rồi được Phạm Trọng Yêm 范仲淹 tiến cử làm Tập hiền điện hiệu lý. Sau bị bọn quyền quý chèn ép, cách chức, về ở ẩn đình Chương Lương (nay thuộc tỉnh Giang Tô). Ông là một trong nhóm cách tân thơ ca thời bấy giờ.

Nguồn:
1. Thơ Tống/ NXB Văn học, 1991.