Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
42 bài thơ
Tạo ngày 19/02/2006 13:03 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 20/05/2006 10:30 bởi Vanachi, số lượt xem: 4477
Trương Tịch 張籍 (768-830), người Hoài Châu, một đời làm quan khá thuận lợi. Ông là bạn thân của Bạch Cư Dị, Đỗ Phủ, Nguyên Chẩn, Bùi Độ. Ông từng làm Quốc Tử tư nghiệp.