Bài ca dao: Tháng giêng là tháng ăn chơi

Link down load: http://www.esnips.com/doc...gGiengLaThangAnChoi_CaDao

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


Trời mưa gió rét kìn kìn
Đắp đôi dải yếm hơn nghìn chăn bông