Bài ca dao: Gió đưa cành trúc la đà (Huế)

Link đến file: http://laoxichlo.imeem.co...o_dua_canh_truc_la_da_hueTrời mưa gió rét kìn kìn
Đắp đôi dải yếm hơn nghìn chăn bông