Chia sẻ trên Facebook Trang Thi Viện trên Facebook Chia sẻ trên Google+ Chia sẻ trên Twitter RSS feed
Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn

Tìm thơ

(thể loại bài trả lời: bản dịch, tiêu đề bài trả lời có chứa Đỗ Ngọc Toại)


Xếp theo:

Trang trong tổng số 5 trang (41 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Việt Nam » Tây Sơn » Ngô Thì Nhậm » Bút hải tùng đàm » Đề ngự bình hoạ đồ
2 trả lời, 779 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/08/2006 06:26
Việt Nam » Tây Sơn » Ngô Thì Nhậm » Thuỷ vân nhàn vịnh
2 trả lời, 665 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/08/2006 06:25
Việt Nam » Nguyễn » Phan Huy Chú
1 trả lời, 218 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 12/01/2010 06:05
Việt Nam » Nguyễn » Phạm Văn Nghị
1 trả lời, 274 lượt xem, 2 người thích
Do ...!!!... gửi ngày 22/04/2009 02:19
Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
4 trả lời, 844 lượt xem, 2 người thích
Do Tiêu Đồng Vĩnh Học gửi ngày 03/09/2010 20:19
Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
1 trả lời, 1613 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/04/2007 15:10
Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
1 trả lời, 1065 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/04/2007 15:03
Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
1 trả lời, 1359 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/04/2007 11:17
Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
2 trả lời, 727 lượt xem, 1 người thích
Do Tiêu Đồng Vĩnh Học gửi ngày 20/04/2010 09:33
Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Công Hãng
1 trả lời, 296 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 12/01/2010 18:31

Trang trong tổng số 5 trang (41 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Tiêu đề:

Tác giả:

Từ khoá:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

 

© 2004-2014 Vanachi